Qeqqata Kommunia og månen har meget tilfælles + Kommunen kan blive den første bygherre på Mars!

 – Jim Cambon foredrag 31/1/2018 for KTI Råstofskolen og ARTEK studerende 

Jim Cambon, Executive VP, Hudson Resources Inc. holdt foredrag for et fyldt lokale af KTI Råfstofskolen- og ARTEK studerende. Jim’s redegørelse af White Mountain (Naajat) minens aktiviteter i Qeqqata Kommunia understregede Canada’s suveræne position på det globale marked.

Der hersker ingen tvivl om, at Canada er et mineland af storformat. Over 50% af verdens efterforskning og minevirksomheder er Canadiske. Sammenlagt har Canada 1500 minevirksomheder og aktiviteter fordelt på 8000 besiddelser i mere end 100 forskellige lande.

Canada fokuserer på råstofudvinding og minearbejde, og har værdifuld gammel og ny viden samt et solidt kendskab til minedrift. Der udvikles løbende nye udvindingsmetoder, og minerne byder ind på verdensmarkederne med nye konkurrencedygtige produkter.

Jim Cambons beretning med fremtidsudsigter for Grønland fik alle i lokalet til at føle sig opstemte for White Mountain minens påtænkte produkter.  

Vi lærte at Grønland og månen har meget tilfælles. Begges landoverflader er hvide, og månens undergrund består af anorthosite (calcium feltspat). Grønland har dette mineral i enorme mængder, ovenikøbet af den bedste kvalitet i verden. Der er så meget anorthosite i White Mountain, at der kan udføres aktiv minedrift i minimum 100 år.

Hudson’s White Mountain udvinding er både enkel og meget grøn: udelukkende surface mining hvor mineralet udvindes gradvist ved sprængning i ”hyldeformat” op langs bjergkammen i området.

Udvundet anorthosite gennemgår 3 knusninger, og sendes i sandkornsformat med skib til videre produktion (bl.a. Frankrig). Målet er udvindelse af 200.000-250.000 tons årligt for udsejling. Eneste spildprodukt er støv fra knust anorthosite. Dette støv viser sig nu at være kandidat til fremstilling af en særlig eftertragtet cementype.

Anorthosite kan 

 • Erstatte lermineralet kaolin i E-glasfiber = Stærkere produkt, billigere fremstilling
 • Erstatte kaolin og nephelin-syenit i maling og polymerfyldstoffer = Stærkere produkt, forhøjet holdbarhed, klarere maling, billigere fremstilling
 • Erstatte primærkilden bauxit i alumina = Ingen forurenende spildstoffer, langt billigere fremstilling
 • Erstatte Portland Hvid Cement som efterlader et kæmpestort CO2 fodspor

White Mountain hvid cement fremstilles ved at blande fosforsyre med anorthosite.

White Mountain Hvid Cement                                                                                       

 • Er CO2 frit (som det eneste cementprodukt i verden)
 • Bliver ved opvarmning kun stærkere (f.eks. ved brand)
 • Er ikke varmeledende = positivt nyt for bl.a. bygninger og konstruktioner
 • Er syrebestandig (kan modstå syre) = nye muligheder for bl.a. opbevaring af samme

Alle 4 Hudson White Mountain produkter har enorme kommercielle indtjeningsmuligheder på globalt plan. Koncerner har vist stor interesse for at bruge anorthosite i deres produkter. 

White Mountain Hvid cement er en nyhed, der kan sprede Grønlands undergrund ud over hele kloden i form af bygninger, broer, undersøiske installationer, osv.

Et par ”fun facts” om anorthosite (1 NASA projekt og et MARS projekt):

 • NASA (The Kennedy Space Center) har henvendt sig til Hudson Resources, da de ønsker at prøve White Mountain hvid cement til støbning af Kennedy Space Center’s affyringsramper for raketter.
 • En affyringsrampes overflade skal kunne modstå raketudstødnings-varme på 2760 graders Celcius, overfladen skal forblive intakt i mindst 10 minutter, og skal kunne varmeisolere så affyringsrampens stålkonstruktioner ikke opvarmes over 65.5 grader Celsius (over 65.5 grader begynder stål at bøje).

White Mountain hvid cement bliver kun stærkere under opvarmning, og har ikke-varmeledende kvaliteter. Det er utroligt at tænke sig den mulighed, at Qeqqata Hvid Cement måske en dag danner NASA’s betonstruktur for affyring af raketter.

 •  ”3-D Print et Hus På Mars”
 • NASA har inviteret Hudson til en konkurrence om at 3-D printe et hus på Mars – med  gevinst 400,000 dollars. Der må kun benyttes ”planet byggematerialer”. Anothosite som månen består af, er derfor byggemateriale-kandidat. 

Grønlands flag har gennem 3-D konkurrencen mulighed for at blive rejst på Mars. Højst sandsynligt af de robotter som printer 3-D huset. Det bliver en begivenhed, som alle Grønlands indbyggere vil følge med stolthed.

Så næste gang I kigger op mod Mars så tænk på, at Qeqqata Kommunia kan blive den første bygherre på planeten!