Teknikimik Ilinniarfik KTI starter samarbejde med Maskinmesterskolen København MSK: NY Maskinmesteruddannelse på professionsbachelor niveau fra januar 2022

Uddannelsens engelske betegnelse: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Maskinmesteruddannelsen starter i januar 2022 hos KTI Sisimiut, og kan søges fra efteråret 2021 med frist for ansøgning den 05.12.2021.

Maskinmesteruddannelsen rettes mod Grønlands gymnasieelever og unge faglærte, og er både relevant for unge grønlænderes fremtid, landets udvikling og bæredygtighed.

Uddannelsen giver kvalifikationer på meget højt niveau, og arbejde indenfor grønlandske arbejdsområder, hvor der er konstant mangel på maskinmestre.

Kun meget få grønlændere er på nuværende tidspunkt uddannet som maskinmester (Danmark), i modsætning til f.eks. Færøerne som er selvforsynende med maskinmestre.

Maskinmester – en uddannelse med uendelige muligheder

En maskinmesters kompetencer er stærkt efterspurgt inden for arbejde ved kraftværker, fjernvarme, skibsfart, rensning af spildevand, el-net/elforsyning, offshore, vindmøller, olie/gas og hospitaler.

Spændende arbejder tilbydes både lokalt, nationalt og internationalt. Uddannelsen giver færdigheder indenfor arbejdsområder, som alle har yderst tiltrækkende løn- og arbejdsforhold samt fremtidsudsigter.

En maskinmester professionsbachelor er uddannet på et højt teknisk niveau. Med uddannelsen tilegner den studerende sig en styrkeposition, hvor der træffes egne beslutninger ud fra eftertragtede lederstillinger.

Maskinmester på professionsbachelor niveau – uddannelsens opbygning

Uddannelsen tager ialt 4.0 - 4.5 år alt efter uddannelsesbaggrund. Ud af uddannelsesforløbet sker 1.5 år af studierne hos Maskinmesterskolen København. Studerende kan vælge virksomhedspraktik som man ønsker: Grønland eller Danmark.

Maskinmester uddannelsesforløb: ansøgere med gymnasial baggrund

Ansøgeren skal efter optagelse bestå et værkstedsforløb hos KTI på ialt 9 måneder. Derefter kommer virksomhedspraktik hos en grønlandsk eller dansk virksomhed på 9 måneder. Dette følges op med 1 års skolegang i Sisimiut. Herefter kommer turen tiil Danmark hos Maskinmesterskolen København hvor der skal gennemgås 1.5 års studier. Heraf er 6 måneder valgfag hos MSK eller udland. Den studerende gennemfører sluttelig 6 måneder med henholdsvis 3 måneders praktik og 3 måneders bachelorprojekt hos sin praktikvirksomhed (enten Grønland eller Danmark).

Maskinmester uddannelsesforløb: ansøgere med erhvervsfaglig baggrund

Ansøgeren skal efter optagelse bestå et adgangskursus hos hos KTI på ialt 10 måneder. Dette følges op med 1 års skolegang i Sisimiut. Så kommer turen tiil Danmark hos Maskinmesterskolen København hvor der tages i alt 1.5 års studier. Dette omfater 6 måneders valgfag hos MSK eller udland. Den studerende gennemfører sluttelig 6 måneder med henholdsvis 3 måneders praktik og 3 måneders bachelorprojekt hos sin praktikvirksomhed (enten Grønland eller Danmark).

Færdiguddannet som Maskinmester: en uddannelse man er stolt over, og med kompetencer som giver selvtillid