Qinersineq/Valg: Qeqqata Kommunia og Inatsisartut medlemmer fremlægger deres mærkesager for Teknikimuik Ilinniarfik KTI elever den 23 marts 2021

Landsdækkende valg i kommuner og Inatsisartut - Qinersineq den 06. april 2021

Malik Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia, åbnede dagens KTI valgmøde sammen med kommunalt opstillede medlemmer og Inatsisartut partimedlemmer.

Qeqqata Kommunia prioriteter

Kommunens prioriteter omfatter blandt andet: flere aktiviteter for borgere med brug for støtte i hverdagen (førtidspensionister, ældre og handicappede). Videreudvikling og renovering af nuværende mødesteder som står til rådighed for disse grupper i kommunen. Lige vilkår for alle bygdebeboere og byboere i kommunen. Uddannelse prioriteres så alle kan blive del af et højtuddannet samfund. Fokus på bedre sprogkundskaber i folkeskolerne, hvor engelsk er vigtigt, da Grønland dagligt er del af et internationalt samfund.

Dagens møde med kommunens opstillede samt Inatsisartut medlemmer 

Det to timer lange møde var uden pauser, og fyldt med energi og opmærksomhed fra en foyer fyldt med lyttende KTI elever. Der var mange og grundige fremlægninger fra de forskellige kandidater.

Først fremlagdes partiernes mærkesager, derefter svar på spørgsmål fra studerende. Dagens spørgsmål var især var fokuseret på uddannelser og sprog samt udfordringer i denne sammenhæng.

Partiernes Politiske Mærkesager 

Atassut

Udgangspunkt tages i mennesket (Inuk). Landets udvikling prioriteres. Med fokus på grønlands erhverv, deres fremgang og udvikling. Vigtigt at man afprøver nye erhvervsområder, for at se hvor der kan være udvikling. Fælles udvikling af hele Grønlands befolkning både byer og bygder, alle skal have adgang for samme muligheder.

Demokraterne

Udvikling af erhverv prioriteres og støttes, styrke uddannelse ved at højne niveau af folkeskolerne, så størst muligt antal elever søger uddannelse. Uddannelse er vigtigt for fokus på selvstændighed og Grønlands bæredygtighed. Øge kompetenceniveau af grønlandsk arbejdskraft. Vigtigt for partiet at alle i Grønland føler ansvar for deres eget liv og fremtid.

Inuit Ataqatigiit IA

Større lighed i samfundet, flere muligheder for alle, og et bedre liv for den enkelte person. Samarbejde prioriteres for ved fælles løft at få et rigere samfund. Fokus på udvikling af erhvervslivet, ikke bare i større byer, men overalt i Grønland.

Naleraq

Selvstændighed prioriteres sammen med bevarelse af landets kulturelle ståsted. Fokus på det grønlandske sprog samt opsamling og dokumentation af gammel og nutidig oprindelig erfaring og viden.

NUNATTA QITORNAI

Selvstændighed prioriteres med fokus på selvforsørgelse som vej til landets bæredygtighed. Ønsker ny kommuneopdeling i Grønland, da storkommuner svigter yderområder, og kommunale udgifter er steget, ikke mindsket som forventet. Der er for langt mellem bygder og administrationsbyer, borgerne svigtes. 

Samarbejdspartiet

Vision for Grønland: sammen er vi stærkere. Partiet vil arbejde for retfærdighed og livskvalitet, bygget på brede politiske forlig og respekt for demokratiet.

Siumut

Arbejder for økonomisk udvikling, det har høj prioritet. Det har uddannelse også, der arbejdes på uddannelsesområdet. Uligheden mellem borgere skal mindskes, med mere lighed for alle i sigte i det grønlandske samfund. Det udenrigspolitiske er af stor vigtighed i en ny global verden, med Grønland som vigtig medspiller. Der arbejdes på at få flere kompetencer på det udenrigspolitiske område.