KTI får besøg af Emi Furuya, Canada’s Ambassadør til Grønland, Færøerne og Danmark

Mandag den 18. september modtog KTI besøg af Emi Furuya, der blev Ambassadør til Grønland, Færøerne og Danmark i juli 2016.

Ambassadøren blev præsenteret KTI som institution af lederstaben, bl.a. Jokum Møller, Forstander, og Finn Ommestrup Møller, Souschef. Fra Råstofskolen deltog Hans Hinrichsen, Uddannelseschef og Curtis Chapman, Inspektør.

Canada's Ambassadør er meget interesseret i at forstærke samarbejdet mellem Canada og Grønland. Turen til Sisimiut var en orienteringsrejse, hvor hun lærte om KTI’s  mange uddannelsesmuligheder: fra GUX Sisimiut, Bygge- og Anlægsskolen, Jern- og Metalskolen, Råstofskolen til Oqaatsinik Pikkorissarfik (sprogkurser, der fra januar 2017 er under KTI’s ledelse). 

Besøget i Sisimiut er del af Canada's ønske om at udvide nuværende relationer mellem Canada og Grønland. Et besøg der gerne skulle skabe nye muligheder for fælles samarbejde.

Ambassadøren har en solid international politisk karriere bag sig (Paris, New York, Tokyo). Det blev til et godt besøg af KTI for alle parter. Ambassadøren var meget ligefrem, jævn og let at tale med. Alle parter lærte lidt om hinanden, og der blev skabt gode kontakter for fremtiden.

Ambassadøren fik også et længere besøg af Råstofskolens øvelsesområde. Her lærte hun om de mange arbejdsfærdigheder og maskiner som benyttes indenfor minearbejde. Vigtige områder som introduceres både til elever og kursister gennem undervisningstiltag.

Efter vellykket visit af Råstofskolens øvelsesområde blev ambassadøren kørt til Artek’s nye hjem, det gamle Sprogcenter i Sisimiut. Her fik hun en oplysende rundtur af Martin Kotol (Artek).

KTI ser tilbage på et dejligt besøg, og glæder sig til at gense Emi Furuya, Canada’s Ambassadør til Grønland, Færøerne og Danmark.