Norsk Delegation Besøger KTI Råstofskolen (16. - 17. januar)

Besøget i Sisimiut var det begyndende skridt for et ønsket undervisnings-samarbejde mellem KTI Råstofskolen og Ole Vig Videregående Skole, Trøndelag Fylkeskommune, Norge.

Det er skolens afdeling for Bygge- og Anlægsteknik som har speciel interesse for Råstofskolen. Delegationen bestod af Ole Vig Videregående Skole ansatte: Ragnhild Moe, Afdelingsleder, Odd Hermann Skei, Adjunkt, Faglærer, Thomas Fossen, Faglærer (tidligere driftsleder for Stjørdal kommune) og Karl Albert Prytz Thidemann, Faglærer.  

Ole Vig har mange samarbejdspartnere som omfatter rådgivningsfirmaer, organisationer, akademiske institutioner, virksomheder og kommuner.  

Trøndelag Fylkeskommune tæller 32 videregående skoler, hvor Ole Vig er blandt de største med 240 ansatte og 1300 elever. Skolen er for nylig udvidet med nye værksteder og klasseværelser for faglige uddannelser indenfor teknologi og industriel produktion, el-teknik, design og håndværk samt bygge- og anlægsteknik. Alle skolens uddannelser er nu samlet under ét stort tag, uden fritstående bygninger. Det er en stor fordel for den daglige undervisning.

Ole Vig Videregående Skole er godkendt i Norge som ”ordblindvenlig”, og har et særligt udviklet undervisningssystem for elever med læse- og skriveproblemer.

Som arktiske nationer har Norge og Grønland fælles udfordringer og muligheder. Undervisningsmæssigt er der f.eks. tekniske udfordringer indenfor bygge- og anlægsområdet, hvor konstruktion under permafrost kræver anderledes metoder, materialer og design. Begge lande har tradition for at jage og fiske, når årstiderne sætter ind med jagt og fiskeri. Et faktum som kræver fleksibilitet af skolerne.

Mødet i Sisimiut gav parterne en god forståelse af tilbudte, respektive uddannelser. I fællesskab vil Råstofskolen og Ole Vig Videregående Skole planlægge videndeling gennem udveksling af elever og lærerkræfter, deling af erfaringer og udvikling af fælles programmer. Denne uges udvekslede information vil danne baggrund for en ansøgning til EU for finansiering af et fremtidigt akademisk samarbejde.