Råstofskolens udklækker sit første hold udlærte lærlinge - der nu skal tage Svendeprøver!

Svendeprøve Dag 1 og Dag 2 

Så oprandt den store dag Råstofskolens elever har ventet på i 2 lange lærlingeår. 

Råstofskolens lærlinge kommer fra lærlingepladser i Qaqortoq, Nuuk, Sismiut og Thule Air Base - så en stor del af Grønland er dækket gennem dette hold elever. Alle ankom til Sisimiut den 6. juni - og brugte hele sidste uge på at træne med Råstofskolens maskiner. Skolen havde kun 5 maskiner, da dette hold begyndte deres studier på skolen i 2012. Så alle lærlnge brugte sidste uge på at blive kendt med svendrprøvernes maskin "værktøjer". 

Mandag den 13. juni kl. 8 trak hver lærling en Svendeprøve. Hele denne uge (mandag - torsdag) kommer til at gå med udfærdigelse af prøven.

Fredag den 17. juni bliver lærlingenes arbejde bedømt, og de får alle at vide om de har bestået Svendeprøven, og kan modtage deres Svendebrev.

Råstofskolen har flere censorer med til Svendeprøven, både lokale og en eksamensrådgiver der kommer helt fra Norge. Det bliver en fantastisk spændende uge - og en meget hård uge for vores lærlinge. De har arbejdet hårdt for at komme så langt. 

Kunuk Edvardt Jensen, der er lærling hos BJ Enterprise i Sisimiut, var den første der efter koncentreret studeren af sin Svendeprøve-opgave var ude og kigge på det område han fik tildelt til sin opgave: ”Påbegynd en ATV vej”! Det er et godt tegn, at Kunuk trak den opgave, da vi er mange der håber på en ATV vej til Kangerlussuaq (når alle miljøkravene er blevet opfyldt) :-)

Elia Heilmann der er lærling hos Greenland Contractors, Thule Air Base, trak Svendeprøven med opgaven "Lav en Parkeringsplads". Pauline Enoksen (Qaqortoq Entreprenørforretning) skal grave en dyb grøft med hældning og vinkel og Aputsiaq Lennert (Larsen og Co. lærling i Nuuk) skal lægge en rørledning.

Alle professionelle opgaver der kræver mange opmålinger, udregninger, en masse forberedelser, og derefter hårdt praktisk arbejde for at løse og udføre opgaven. Til det praktiske arbejde står Råstofskolens mange maskiner nu så godt som alle parkeret ude på den gamle flyveplads. 

Billerne viser Råstofskolens lærlinge travlt beskæftiget både igår og idag. De udstråler alle energi, glæde og mod på opgaverne. 

Råstofskolen er meget stolt af dem alle og ønsker dem held og lykke!