Pressemeddelelse

Råstofskolen/KTI, Sisimiutden 19.september2016:Råstofskolens Første Lærlinge Rejser til Island for Praktikpladser hos ISTAK HF.

Et grønlandsk lærlingeeventyr begynder den 1. oktober 2016 for Råstofskolelever Jørgen Petersen (Narsaq) 25 år, og Jan Olsen (Nanortalik) 26 år, når de drager til Island for et 6 måneders praktikophold.

De blev færdige med deres 2-årige grunduddannelse som minesvende i juni måned. Nu skal de 2 år i praktik, og ville gerne arbejde i en mine, men det var umuligt i år. Med mangel på praktikpladser i Grønland tænkte Råstofskolen ud af boksen, og spurgte nabolandet Island om lærlingepladser for grønlandske erhvervselever.

Bjarki Thor Iversen, HR Chef, ÍSTAK, svarede positivt og blev tovholder på Råstofskolens lærlinge-pilotprojekt. ÍSTAK ønsker at støtte skolen og den grønlandske arbejdskraft, og man fik særaftalen på plads på kort tid. Der er mange der får nytte af det nye internationale samarbejde: Råstofskolen/KTI, elever/lærlinge, ÍSTAK og det grønlandske samfund.

Naalakkersuisutformand Kim Kielsen nævnede i sin åbningstale på Efterårsforsamlingen, at mange flere kan gøre en forskel for Grønland. Den udfordring tager Jan og Jørgen op ved at rejse ud som lærlinge, og bringe ny viden og arbejdserfaring hjem til Grønland. De ved at grønlandsk arbejdskraft må følge med udviklingen, for at kunne sikre sig ansættelse ved nye arbejder, og dermed de gode lønninger. Deres erfaring fra Island gavner Grønlands kommuner, deres familier og dem selv.

Island er en chance for at komme ud i verden og lære nye færdigheder hos ÍSTAK HF, en stor international bygge- og entreprenørvirksomhed med hovedsæde i Mossfellsbær. Virksomhedens projekter omfatter vandværker, havne, bygninger, tunneler, veje og broer. Arbejdsområder som på bedste vis komplementerer de områder Råstofskolens elever får undervisning i, såsom teknikker indenfor vejbygning, tunnelsprængning og tunnel boring.  

Jan og Jørgen elsker at arbejde med store maskiner og foretage borearbejde, og hos ÍSTAK får de rig mulighed for oplæring i disse arbejdsfærdigheder. Lærlingene får faglig oplæring i et land med samme udfordrende og barske arbejdsvilkår som Grønland: med permafrost, sne- og vindforhold. 

Jan og Jørgen er begge taknemmelige for lærlingeopholdet på Island og takker ÍSTAK for muligheden samt deres familier og venner for solid støtte under Råstofskolens uddannelse. Det er et arbejde at gå i skole, og hårdt at være væk i flere år fra familie, venner og hjemby.

Råstofskolen ønsker Jan Olsen og Jørgen Petersen et fantastisk lærlingeophold hosÍSTAK