Råstofskolen/KTI deltager i nordisk FING møde på Svalbard

FING er en nordisk uddannelsessammenslutning mellem Færøerne, Island, Norge og Grønland. Hans Hinrichsen deltog for Råstofskolen/KTI, og mødtes med FING repræsentanter fra Vinnuháskúlin Centre of Maritime Studies and Engineering, Tórshavn, Akureyri Comprehensive College, Akureyri, og Stavanger Offshore Technical College, Stavanger.

Råstofskolen er stolt af at deltage i et samarbejde, som fremmer uddannelsesmæssig lighed mellem nordatlantiske lande og styrker kulturelle bånd. FING arbejder på at udvikle landenes økonomiske velstand gennem forslag og tiltag af nye uddannelser og kurser, som opkvalificerer arbejdskraften med nødvendige specialiserede arbejdskompetencer.

Råstofskolen var med til at udvikle FING uddannelsesprogrammet ”Train the Trainers”. Kurset afholdtes for første gang i Norge i 2014 (efter NORSOK standarder), her deltog blandt andet Curtis Chapman, faglærer fra Råstofskolen. I 2015 afholdtes kurset på Færøerne og faglærer Per Jørgensen fra Jern- og Metalskolen var med. Under mødet i Svalbard i år blev det aftalt, at ”Train the Trainers” 2017 skal afholdes på Råstofskolen i Sisimiut.

FING er et unikt samarbejde, hvor man diskuterer undervisning, fremtidige uddannelser og kurser der tilbydes indenfor FING. Under de årlige møder kigger medlemmerne på landenes industrielle udvikling, og potentielle nye arbejdsområder. Man overvejer sammen hvordan den nødvendige undervisning af arbejdskraften bedst sikres. Nye arbejdsområder er forskellige indenfor FING landene, for eksempel er olie og gas industrien mere udviklet i Norge.

FING samarbejdet har mange fordele: 1) Det styrker og udvikler samarbejdet mellem de nordatlantiske nationer, og der udveksles fælles viden om uddannelser som støtter behovet for nye arbejdsfærdigheder 2) FING medlemmerne er med til at sikre en arbejdsklar arbejdsstyrke gennem forslag og udvikling af nye kurser og uddannelsesmuligheder 3) Lande der forstår at dække forespørgslen for dygtig arbejdskraft oplever økonomisk fremgang, større bæredygtighed og uafhængighed 4) FING medlemmer sikrer at miljøet forbliver en prioritet, samtidig med at man fremmer arbejdsfærdigheder 5) FING er med til at promovere den kulturelle forståelse i nordatlantiske landområder.

Der blev på mødet i Svalbard opnået enighed om, at FING's samarbejdsområde fremadrettet skal udvides til at også at omfatte indførelse af ny teknologi i landenes undervisningstiltag.

FING mødet sluttede med at alle var enige om vigtigheden af at følge med i udviklingen af industrier og arbejdssektorer.