Den grønlandske mineindustri har sammen med Råstofskolen og True North Gems (TNG), rubinminen i Aappaluttoq, fået landets første laboratoriemedhjælpere uddannet i Sisimiut.

Råstofskolen startede den 4. april 2016 et hold på 12 kursister fra Nuuk, deltagerne fik to ugers intensiv træning i grundlæggende laboratoriearbejde stilet mod mineindustrien. Kurset benyttede KTI gymnasiets store laboratorium som var perfekt til undervisningen.

Kurset "Grundlæggende Laboratoriearbejde" gav et grundigt indblik i elementære færdigheder, arbejdsmetoder og sikkerhedsforanstaltninger i et laboratorium. Kursisterne blev undervist af en indhentet Kvalitets- og arbejdsmiljøchef fra VBM Laboratoriet A/S,
Danmark.

Kursisterne lærte om arbejdsmiljøloven, retsinformation, kontrol og sporbarhed samt ansvar og pligter. Kursisterne afprøvede kolber, glas og udstyr og udførte interessante forsøg , der alle faldt heldige ud. 

Resultatet af to ugers øvelser, prøver og studier er et udførligt kendskab til god laboratoriepraksis, sikkerhedsregler og brug af personlige værnemidler. Deltagerne bestod alle kurset og fik udleveret deres diplomer den 15. april 2016. 

Grønlands første hold af kvalificerede potentielle laboratoriemedhjælpere er nu klar til at blive sluppet løs i et kemisk laboratorium enten hos rubinminen (TNG) eller andetsteds!