Råstofskolen blev omtalt i en "Special Report: Greenland", af CIM Magazine i deres november 2015 udgave (fra the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum).  

Titlen på artiklen var meget passende: "Job Ready".

Udvinding af mineralske ressourcer og råstoffer er del af Grønlands økonomiske fremtid, og spiller en væsentlig rolle i udbygningen af landets nuværende sparsomme infrastruktur (veje, havne, lufthavne). Ironbark Zink Limited har netop ansøgt om udnyttelsestilladelse for Citronen Fjord projektet (zink og bly udvindelse). Der er offentlige høringer omkring projektet i alle større byer i Grønland og i Sisimiut blev den afholdt den 28. november (i KTI's auditorium). En delegation på 15 personer mødte op fra Naalakkeresuisut/Nuuk og præsenterede sammen med direktionen for Ironbark Zink Limited minedriftsplaner, fremtidige tiltag og relevante undersøgelser.

Citronen Fjord projektet er placeret over 80 grader Nord, og er den nordligste mine i verden, og kun tilgængelig med skib omkring 8 uger årligt. Minen repræsenterer en af verdens største uudviklede ressourcer af zink. Ironbark Zink Limited forventer at ansætte en væsentlig del af den samlede arbejdsstyrke fra Grønland. Råstofskolen er igen med til at uddanne arbejdskraften og planlægger at samarbejde tæt med mineselskabet for at følge udviklingen og de nye arbejdskrav inden for mineindustrien. Fremtidens miner og råstofudvindingsindustrien er meget mere teknologibaseret end tidligere, og kræver derfor en arbejdsstyrke med nye arbejdsmetoder og tekniske færdigheder. Minearbejdere der i stigende grad bliver mødt med krav om en god baggrund indenfor videnskab, teknologi, teknik og matematiske evner. Færdigheder, som er nøglen for at Grønlands mineindustri får succes i de kommende år.

Link til CIM Magazine artiklen om Råstofskolen: "Job Ready":

http://www.cim.org/en/Publications-and-Technical-Resources/Publications/CIM-Magazine/2015/November/special-report/Job-ready.aspx