fing

FING - "Train the Trainers" kursus 

FING samarbejdet er et unikt uddannelsessamarbejde bestående af Færøerne, Island, Norge og Grønland. Det er FINGs mission at styrke relationerne mellem de fire nordiske lande. 

Netværket skal forbedre uddannelsesniveauet indenfor olie, gas, sikkerhed og miljø, Norge har en vis erfaring i disse områder, men det gælder ikke på samme måde for de resterende lande. 

Fra den 5. - 9. maj 2014 blev der afholdt "Train the Trainers in Crane and Lifting" i Stavanger, Norge. Deltagerne var repræsentater fra de fire lande, som alle er instruktører eller undervisere med hver deres specialistområder. Fra Råstofskolen deltog Curtis Chapman, der underviser i geologi og kerneboring.

Deltagerne vidensdelte idenfor deres kompetenceområder, formålet er at oprette træningsprogrammer i "Crane and Lifting" i de respektive lande, som kan imødekomme kravene fra olie- og gasindustrien både off - og onshore.

For yderligere informationer omkring samarbejdet er du velkommen til at kontakte Tove Madsen:

toma@sanilin.gl