Aflysning af "Vibrationsmålingskursus" grundet manglende tilmeldinger


Råstofskolen tilbyder i samarbejde med civilingeniør Johan Finsteen Gjødvad (Niras) teknikere og rådgivende ingeniører kursus i vibrationsmåling i uge 35.

Sprængningskurset i vibrations – og overtryksmålinger afholdes i Sisimiut på Råstofskolen og varer en uge. Undervisningen er en kombination af teori vedrørende vibrationer og overtryk ved sprængninger og målinger disse samt feltøvelser.

Gjødvad er netop blevet udnævnt til formand for den europæiske sprængningsforening, European Federation of Explosive Engineers, EFEE. Foreningens formål er blandt andet at arbejde for fælles arbejdsstandarder på sprængningsområdet i de 25 medlemslande.