Foto: Råstofskolen. "Kursister på øvelsesområdet"

Den 9. august 2014 havde Råstofskolen besøg af en delegation fra Greenland Minerals and Energy (GME) for at drøfte samarbejdsmuligheder. Delegationen bestod af:

 - Shaun Bunn, Managing Director

- Marty Helean, Operational Manager

- Ib Laursen, Operational Manager

- Hans Jensen, Konsulent

- Carsten Olsen, Konsulent

- Johannes Kyed, Geolog Orbicon

Den foregående aften var der afholdt informationsaften angående GMEs mineprojektet Kvanefjeldet i Narsaq for borgerne i Sisimiut.

I løbet af mødet berettede uddannelseschef Hans Hinrichsen om Råstofskolens opbygning, opnåede resultater og hvilke internationale krav og standarder mht. sikkerhed og undervisning, der skal leves op til. Der blev diskuteret et muligt uddannelsessamarbejde med GME, der evt. kan oprette praktikpladser til den 4årige minesvendserhvervsuddannelse.

GME ønsker at samarbejde med Råstofskolen og støtte skolen, desuden var de interesserede i at høre om hvor mange personer der har deltaget på kurserne.

Mineselskabet talte desuden med skolens nye ”Common Core hold 18”, hvor kursisterne kunne stille spørgsmål direkte til deres evt. kommende arbejdsgivere. Common Core er et grundforløb på 10 uger med kompetencer indenfor mineindustrien med sikkerhed i fokus. Herefter er det muligt at specialisere sig i kerneboring eller som maskinfører.

Der er ikke er aktive miner, men det gælder det om at forberede sig til fremtidens jobmuligheder som både Hinrichsen og Bunn lagde vægt på.  I mellemtiden finder mange arbejde hos entreprenørfirmaer eller hos kommunen.

CEO Shaun Bunn pointerede, at selskabet først og fremmest vil hyre grønlandsk arbejdskraft. Der skal udelukkende hentes arbejdskraft udenfor Grønlands grænser, hvis der ikke kan findes kvalificeret medarbejdere i landet. Mange jobtyper skal besættes – ikke kun jobs i minen. GME har et sundt arbejdsmiljø som målsætning, hvor begge køn i forskellige aldersgrupper er til stede.

Råstofskolen og GME har begge som ambition at flere grønlandske unge går i gang med en ungdomsuddannelse som minesvend, og at unge betragter det som er en karrieremulighed. 

Den 13. august starter en ny årgang på erhvervsuddannelserne som minesvende eller maskinentreprenør.