Visit

Bonjour..

I dag var der mulighed for at øve sine franske gloser, da Råstofskolen tog imod Caroline Allheily, der arbejder for den franske ambassade og er pt. udsendt til Nuuk.

Allheily er ansvarlig for at udvide og udvikle samarbejdet mellem Grønland og Frankrig herunder uddannelse.

Uddannelseschef Hinrichsen berettede om skolens formål om at uddanne grønlændere til den kommende mineindustri og hvilke erfaringer der er gjort hidtil.

Mineindustrien i Frankrig har været stærk - således også produktionen af maskiner og udstyr. Desuden findes der en mineskole, hvorved der kan drages erfaringer fra. 

Afslutningsvis var der enighed om at fortsætte den positive dialog, og Hans Hinrichsen udstedte en åben invitation til et fransk delegationsbesøg.