Den 25. juni blev der overrakt kursusbeviser til et glad Common Core Hold 17 på Råstofskolen.

Common Core er en 10 ugers grundlæggende uddannelse i minekompetencer, hvor der bliver undervist i blandt andet: geologi, matematik, surface - og underground mining.

Næste hold starter op efter sommerferien til august.


Hold17