Flyttearbejderen lærer at pakker varen til transport, kontakter transportafdelingen, vognmand eller speditør. Ved transport af varerne anvendes varevogne, transportvogne, container- og bursystemer, palleløftere og gaffeltrucks. Man lærer at køre gaffeltruck og almindelig bil eller varevogn under 3500 kg (kategori B) samt lastbil (kategori C). Og man lærer om de internationale regler for transport af gods. Man kan medvirke i arbejdsopgaver vedrørende håndtering af almindeligt bohave på plant gulv, på trappe, i flyttevogn og i snævre passager, uden at skade sig selv, godset eller omgivelserne.

Uddannelsen

Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskole’s introduktionsforløb.

Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser

Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk og 7 i matematik.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk og D i matematik.

Endvidere skal eleven være fyldt 17½ år inden skolestart, for at kunne erhverve kørekort i slutningen af GF1.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Der stilles krav om en ren straffeattest.

Uddannelsesmodel

Samlet varighed i alt 1½ år.

Sådan er forløbet

Flyttearbejder uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. Hovedforløbet benævnt H1 er på 4 uger. Skoleophold i alt 24 uger.

Skoleuddannelsen

Jern & Metalskolen gennemfører samtlige skoleforløb indenfor flyttearbejder uddannelsen.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever.

Fag under grundforløbet

Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, naturfag, dansk, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedlh. og motorlære, kundebetjening, logistik og lager, grundlæggende anhugning, enhedslaster samt surring og stuvning af gods, branchekendskab, introduktion til gaffeltruck B, logistik, løfte og bæreteknik i transport-erhvervet. Kursusbevis til gaffeltruck B. Kørekort til personvogn (kategori B).

Fag under hovedforløbet

Kursus for flyttemedarbejdere der omhandler følgende - Eleven kan indgå i et sikkert samarbejde med kollegaer, herunder medvirke ved samløft. Eleven kan medvirke ved udførelse af arbejdsopgaver inden for pakning og mærkning af flyttekasser, samt adskille, pakke og læsse møbler og inventar ved flytning – herunder håndtering af tungt gods på trapper, i flyttevogn og snævre passager. Eleven kan, på grundlag af kendskab til pakkematerialer, pakketeknik, værktøj og øvrigt håndteringsgrej, som anvendes i forbindelse med flyttearbejde medvirke ved udførelse af opgaver, der indbefatter brug af nævnte materialer, teknik og håndteringsgrej. Eleven kan medvirke ved stuvning af container/flyttebil. Kørekort til lastbil (kategori C).

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til terminalarbejder eller lagermedarbejder.