Terminalarbejderen er i stand til - under iagttagelse af præcision, kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen, at betjene ny teknologi, og udføre sit arbejde med en højere grad af forståelse for den stadige udvikling af maskiner, terminaler, skibe og fly, og ikke mindst forståelse for logistikken i transportkæden. Under uddannelsen erhverver eleverne kørekort, truckbevis, kranbevis, farligt gods bevis og de nødvendige kursusbeviser der kræves til at kunne fuldføre arbejdet på praktikpladserne

Uddannelsen

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskole’s introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolens første brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser

Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk og 7 i matematik.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk og D i matematik.

Endvidere skal eleven være fyldt 17½ år inden skolestart, for at kunne erhverve kørekort i slutningen af GF1.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Der stilles krav om en ren straffeattest.

Uddannelsesmodel

Samlet varighed i alt 3 år. For lagermedhjælper uddannelsen 1½ år.

Sådan er forløbet

Terminalarbejderuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 3 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 29 uger. Benævnt H1, H2 og H3.

Skoleuddannelsen har 3 specialer, samt delkompetence som lagermedhjælper:

  1. Havne terminalarbejder - gennemføres på Jern & Metalskolen
  2. Lufthavns terminalarbejder - gennemføres på Jern & Metalskolen
  3. Lager- og transportoperatør uddannelsen - efter grundforløbet gennemføres skoleforløbene i DK.

Lagermedhjælper uddannelsen - efter grundforløbet gennemføres skoleforløbene i DK

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever. Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under grundforløbet

Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, naturfag, dansk, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedlh. og motorlære, kundebetjening, logistik og lager, grundlæggende anhugning, enhedslaster samt surring og stuvning af gods, branchekendskab, introduktion til gaffeltruck B, logistik, løfte og bæreteknik i transport-erhvervet.