Lagermedhjælperen, får en grundlæggende viden om transport, lagring og distribution. Du lærer at modtage varer og pakke dem ud, lave kontroloptællinger, registrere og mærke varerne og sætte dem på plads. Ved transport af varerne anvendes varevogne, transportvogne, container- og bursystemer, palleløftere og gaffeltrucks. Disse arbejdsprocesser og hjælpemidler lærer man at anvende. Alle med en lagermedhjælper uddannelse lærer at køre gaffeltruck og almindelig bil eller varevogn under 3500 kg (kategori B), samt lastbil (kategori C).

Uddannelsen

Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskole’s introduktionsforløb.

Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser

Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk og 7 i matematik.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk og D i matematik.

Endvidere skal eleven være fyldt 17½ år inden skolestart, for at kunne erhverve kørekort i slutningen af GF1.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Der stilles krav om en ren straffeattest.

Uddannelsesmodel

Samlet varighed i alt 1½ år.

Sådan er forløbet

Lager- og transportoperatør uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. Hovedforløbet benævnt H1 er på 4 uger.

Skoleuddannelsen er en afstigningsmulighed under den 3 årige lager- og transportarbejder uddannelsen som kan gennemføres på Jern & Metalskolen

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever. Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under grundforløbet

Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, naturfag, dansk, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedlh. og motorlære, kundebetjening, logistik og lager, grundlæggende anhugning, enhedslaster samt surring og stuvning af gods, branchekendskab, introduktion til gaffeltruck B, logistik, løfte og bæreteknik i transport-erhvervet, introduktion til kranarbejde.

Fag under hovedforløbet

Kørekort til lastbil (kategori C). Edb-lagerstyring og praktisk lager.

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til lager- og transportarbejder samt transportlogistiker.