Lager- og transportarbejderen lærer at pakker varen til transport, kontakter transportafdelingen, vognmand eller speditør og registrerer lagerafgang og, f.eks. administrative edb-programmer, hvor køb, salg, ordre-registrering, lagerstyring og transportstyring foregår. Ved transport af varerne anvendes varevogne, transportvogne, container- og bursystemer, palleløftere og gaffeltrucks. Alle disse arbejdsprocesser og hjælpemidler lærer man at anvende uanset specialevalg. Alle med en lager- og transport uddannelse lærer at køre gaffeltruck og almindelig bil eller varevogn under 3500 kg (kategori B), samt lastbil (kategori C),og man lærer om de internationale regler for transport af gods.

Uddannelsen

Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskole’s introduktionsforløb.

Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser

Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk og 7 i matematik.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk og D i matematik.

Endvidere skal eleven være fyldt 17½ år inden skolestart, for at kunne erhverve kørekort i slutningen af GF1.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Der stilles krav om en ren straffeattest.

Uddannelsesmodel

Samlet varighed i alt 3 år.

Sådan er forløbet

Lager- og transportoperatør uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 3 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 29 uger.

Skoleuddannelsen har 3 specialer:

  1. Lager- og transportarbejder uddannelsen gennemføres på Jern & Metalskolen
  2. Lager- og produktionsoperatør uddannelsen - efter grundforløbet gennemføres skoleforløbene i DK.
  3. Lager- og logistikoperatør uddannelsen - efter grundforløbet gennemføres skoleforløbene i DK.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever. Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under grundforløbet

Arbejdsmiljø, produktudvikling, produktion og service, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, informationsteknologi, naturfag, dansk, introduktion til færdselslære, køretøjets opbygning, vedlh. og motorlære, kundebetjening, logistik og lager, grundlæggende anhugning, enhedslaster samt surring og stuvning af gods, branchekendskab, introduktion til gaffeltruck B, logistik, løfte og bæreteknik i transport-erhvervet, introduktion til kranarbejde.

Fag under hovedforløbet, for specialet lager- og transport

Enhedslaster+surring/stuvning gods 2, intro til EDB-lagerstyring (NavisionC5), logistik, kvalitet og miljø, fremmedsprog, engelsk niveau F, samfundsfag niveau F, time, sags- og ressourcestyring, transport- og befordringspapir, lagerøkonomi, stregkoder og håndterminal 1 + 2 (Navision C5), informationsteknologi niveau E/C, kørekort til lastbil (kategori C).oplagring og forsendelse af farligt gods (ADR grundkursus), praktisk lager, kundebetjening – lager.

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til transportlogistiker.