Således er forløbet for dette kursus: i løbet af 4 uger holdes kurset med en underviser og kurset er fjernundervisning. Der holdes kursuslektioner to gange om ugen over ZOOM. Hver lektion varer 60-65 minutter. Der afleveres 4 skriftlige opgaver samt øvelser. Underviseren retter opgaverne samt øvelserne og returnerer dem til respektive kursister. Derudover kan kursisterne have en konsultationstid efter behov med underviseren.

Formål:
At styrke kursistens sproglige kompetence i mundtlig sprogfærdig omkring hverdagssituationer samt at forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, forskellige tekster samt mundtlige oplæg til dialog.

Kerneområder:

  • Grammatik
  • Skriftlige opgaver
  • Samtale og dialog
  • Kulturforståelse
  • Egenproduktion af tekster