Lær grønlandsk   

Grønlandsk for grønlændere / Kalaallisut Kalaallinut   
Modul 1   
Mål:   
Kurset henvender sig til folk som beskæftiger sig med kommunikation og formidling, der gerne vil forbedre deres grønlandske sprog i skrift og tale.   
Indhold:   
- træning i at blive opmærksom på hvordan man selv bruger sproget i dagligdagen   
- den grønlandske grammatik og sprogets opbygning   
- træning i skriftlig og mundtlig fremstilling   
- historik   
______________________________________________   

Grønlandsk for begyndere og viderekomne   

Modul 1-4   
Grønlandsk-kurserne er opdelt i 4 moduler (modul 1-4) med 35 timers tilstedeværelse pr. modul.   

Fortsættermoduler   
Søger du ind på højere moduler, fra 5 og derover, anbefaler vi, at du sender en generel ansøgning. Fra modul 5 og opefter tilbydes tilstedeværelseskurser på 5 dage (35 lektioner). Da ansøgergruppen er lille, udbydes et kursus i modul 5+ to gange årligt, men det kan ikke garanteres, at der kan oprettes hold.   
Det er også muligt for ikke modersmålstalende grønlændere at søge ind på disse moduler.   

Hvilket modul skal jeg på?   
Modulerne i grønlandsk er opbygget med start fra absolut begynderniveau. Hvis du har været i landet i længere tid eller tidligere har modtaget undervisning i grønlandsk andetsteds, anbefaler vi, at du kontakter os på sprogcenter@kti.gl med henblik på at få afklaret, hvilket modul du skal starte på.   

Specialkurser   
Endelig er der mulighed for at købe specielt tilrettelagte kurser.