Formål:
At forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur, at producere nogle hverdagsagtige ytringer, at indlære og øve korrekt grønlandsk udtale samt at give en indføring i grønlandsk kultur.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, forskellige tekster samt mundtlige oplæg til dialog.

Kerneområder:

 • Grammatik
 • Skriftlige opgaver
 • Samtale og dialog
 • Kulturforståelse
 • Egenproduktion af tekster

Mål:

 • At kunne læse en tekst på grønlandsk samt
 • At kunne tale og samtale om almindelige, hverdagsagtige situationer.
 • At beherske den grundlæggende grønlandske sætningsopbygning.
 • At kunne bruge gloser for hverdagsagtige handlinger i forskellige tider samt intransitive verber (hoved- og bisætninger) og transitive verber i fremsætte- og spørgemåde.
 • At blive introduceret for grundfald (Piitaq atuakkamik atuarpoq) og afhængefald (Piitap atuagaq atuarpaa).
 • At kunne producere tekster på et rimeligt korrekt grønlandsk
 • At stifte bekendtskab med ejefald samt nominers flertal
 • At oversætte lette tekster fra grønlandsk til dansk