• Formål:

  At forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur, at producere nogle hverdagsagtige ytringer, at indlære og øve korrekt grønlandsk udtale samt at give en indføring i grønlandsk kultur.

  Indhold:

  Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, forskellige tekster samt mundtlige oplæg til dialog.

  Kerneområder:

  •          Grammatik
  •          Skriftlige opgaver
  •          Samtale og dialog
  •          Kulturforståelse
  •          Egenproduktion af tekste

  Mål:

  •          At kunne læse en tekst på grønlandsk samt
  •          At kunne tale og samtale om almindelige, hverdagsagtige situationer.
  •          At beherske den grundlæggende grønlandske sætningsopbygning.
  •          At kunne bruge gloser for hverdagsagtige handlinger i forskellige tider samt intransitive verber (hoved- og bisætninger) og transitive verber i fremsætte- og spørgemåde.
  •          At kunne anvende grundfald (Piitaq atuakkamik atuarpoq) og afhængefald (Piitap atuagaq atuarpaa) rimeligt korrekt.
  •          At kunne producere tekster på et rimeligt korrekt grønlandsk
  •          At kunne anvende ejefald samt nominers flertal rimeligt korrekt
  •          At oversætte lette tekster fra grønlandsk til dansk