Formål:
At forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur, at producere nogle hverdagsagtige ytringer, at indlære og øve korrekt grønlandsk udtale samt at give en indføring i grønlandsk kultur.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, som er hjemmearbejde samt mundtlige oplæg til dialog.

Kerneområder:

 • Grammatik
 • Skriftlige opgaver
 • Samtale og dialog
 • Egenproduktion af tekster

Mål:

 • Udtalen på grønlandsk bliver sikker.
 • Kan genkende og udtale de grønlandske bynavne.
 • Stifter gennem imitationsøvelserne bekendtskab med nogle støttesætninger, der vil hjælpe med at opretholde en samtale udelukkende på grønlandsk.
 • Lærer at præsentere sig på grønlandsk, det vil sige at kunne tale om navn, alder, bopæl og velbefindende.
 • Bliver indført i grundlæggende grønlandsk grammatik.
 • Kan mundtligt og skriftligt berette om hverdagsnære begivenheder.
 • Bliver mundtligt og skriftligt fortrolig med tidsbetegnelser, tallene og ugedagene og begynder at opbygge et hverdagsnært basis ordforråd.