Turisme engelsk
Tourism English / Turismeengelsk

Fra 2018 tilbyder vi kurser i turismeengelsk, der retter sig mod turistaktører, der har behov for at kommunikere på engelsk med turister.
Kurserne er modulopbygget og strækker sig over 2 moduler af 40 timer pr. modul.
Kurserne tager udgangspunkt i det virkelighedsnære og i kommunikationssituationen.
Fokus er på ordforråd og samtale, så kursisterne rustes til at begå sig på engelsk i turismeregi.

-----------------------------------------------------------------------

Sprogtest

Sprogtest - engelsk 

Sprogtestene er pdf-dokumenter. 
I browserne Chrome og Firefox er der (normalt) ikke problemer med at hente pdf-filer. 
I browseren Internet Explorer får du måske en fejlmeddelelse om, at Sprogcenterets hjemmeside ikke er i en sikker zone. 

Du kan enten: 

  • ændre sikkerhedsindstillingerne

eller

  • åbne pdf-dokumenterne i en anden browser

eller

  • sende en email til sprogcenter@kti.gl og bede om at få en sprogtest tilsendt i email.