Formål:
At forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur, at producere nogle hverdagsagtige ytringer, at indlære og øve korrekt grønlandsk udtale samt at give en indføring i grønlandsk kultur.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, forskellige tekster samt mundtlige oplæg til dialog.

Kerneområder:

 • Grammatik
 • Skriftlige opgaver
 • Samtale og dialog
 • Kulturforståelse
 • Egenproduktion af tekster

Mål:

 • At kunne læse en let tekst på grønlandsk samt
 • At kunne tale og samtale om almindelige, lette, hverdagsagtige situationer.
 • At kunne skelne mellem da-fordi måde og når-hvis måde (kausativ og konditionalis)
 • At skelne mellem ”hans” og ”sin” svarende til 3. og 4. person på grønlandsk.
 • At beherske den grundlæggende grønlandske sætningsopbygning.
 • At udtryksevne og gloseforråd øges
 • At kunne gloser for hverdagsagtige handlinger i forskellige tider.
 • At kunne producere kortere tekster på et rimeligt korrekt grønlandsk