Formål:
At forstå det grønlandske sprogs grundlæggende struktur, at producere nogle hverdagsagtige ytringer, at indlære og øve korrekt grønlandsk udtale samt at give en indføring i grønlandsk kultur.

Indhold:
Undervisningen tager udgangspunkt i grammatiske opgaver, som er hjemmearbejde samt mundtlige oplæg til dialog.

Kerneområder:

 •                   Grammatik
 •                   Skriftlige opgaver
 •                   Samtale og dialog
 •                   Egenproduktion af tekster

Mål:

 •                   Udtalen på grønlandsk bliver sikker.
 •                   Kan genkende og udtale de grønlandske bynavne.
 •                   Stifter gennem imitationsøvelserne bekendtskab med nogle støttesætninger, der vil hjælpe med at opretholde en samtale udelukkende på grønlandsk.
 •                   Lærer at præsentere sig på grønlandsk, det vil sige at kunne tale om navn, alder, bopæl og velbefindende.
 •                   Bliver indført i grundlæggende grønlandsk grammatik.
 •                   Kan mundtligt og skriftligt berette om hverdagsnære begivenheder.
 •                   Bliver mundtligt og skriftligt fortrolig med tidsbetegnelser, tallene og ugedagene og begynder at opbygge et hverdagsnært basis ordforråd.