Der optages ikke længere elever til Datatekniker uddannelsen på Jern & Metalskolen i Nuuk og i stedet henvist som Danmarksuddannelse. Ansøgning og videre visitation til Datateknikeruddannelsen varetages dog af KTI Jern & Metalskolen, 3900 Nuuk – har du evt. spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Studievejlederen