Automekanikeren skal selvstændigt kunne vedligeholde og reparere benzin og dieseldrevne køretøjer som påhængsmotorer, personbiler, varebiler og mindre lastbiler. Dagens biler, der langt fra kun er mekaniske, bliver i stigende grad fyldt med teknik, som skal kontrolleres og vedligeholdes. ABS-bremser, servostyring, bremseforstærkere, lambdasonder, turboladere, elektronisk indsprøjtning og tænding, klimaanlæg – listen vokser hastig.

Uddannelsen

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser

Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk og 7 i matematik.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk og D i matematik.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesmodel

Automekanikeruddannelsen varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

Sådan er forløbet

Automekanikeruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger. Benævnt H1, H2, H3 og H4.

Skoleuddannelsen

Jern & Metalskolen gennemfører hele uddannelsesforløbet inden for automekanikeruddannelsen.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever. Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under skoleforløbet

Allerede på grundforløbet møder du områdefag som Introduktion til færdselslære, Benzin- og dieselmotor, Elektriske systemer, Karrosseri og Undervogn. På hovedforløbet kommer der grundfagene Engelsk, Materialeforståelse, Miljø, Salg og service, Samfundsfag, Økonomi. Herudover har automekanikeren Produktudvikling, produktion og service. På hovedforløbet kommer yderligere områdefagene Bremser, Styretøj, Elektriske systemer samt Benzin- og dieselmotor. Automekanikeren har de bundne specialefag: Transmission, Benzinmotor, Dieselmotor, Elektriske systemer og Motorstyring. Specialefag inden for emnerne: Elektriske og elektroniske anlæg på køretøjer, Elektronisk ekstraudstyr vedrørende komfort og sikkerhed, Fejlfinding og analysemetoder. Hertil kommer undervisning i valgfag.

Videreuddannelse

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til bilsagkyndig, produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.