Klejnsmedearbejde er i stor efterspørgsel

Grønlands industri og transportsektor samt rederier og skibsværfter har  et stort behov for faglærte klejnsmede.

Hvad arbejder en klejnsmed med?

Klejnsmede fremstiller ting i jern og stål. Aluminium/rustfaste klejnsmede arbejder i særlige materialer som rustfast (rustfrit) stål, kobber og aluminium.

Man lærer at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller.

Det er et håndværk hvor man kan være kreativ. Men skal skal også kunne arbejde meget nøjagtigt. Der bruges i stigende computerstyrede maskiner under arbejdsopgaver.

Hvilke arbejdsområder har en klejnsmed?

  • Fremstilling af rensningsanlæg, elevatorindhegninger, trapper og kraner.
  • Fremstilling af rækværker, brandtrapper, branddøre, låse og forskellige former for beslag. 
  • En klejnsmed laver reparationsarbejde. F.eks. produktionsanlæg som er gået istå, og hurtigt skal repareres så man undgår økonomisk tab.
  • Kundebesøg under installering af produkter hører med til uddannelsen som klejnsmed. 

Eksempler på arbejdspladser 

  • Skibsværfter som Nuuk Værft og rederier fx Royal Greenland & Royal Arctic Line
  • Mange virksomheder har behov for reparation af maskiner 
  • Som KTI faglært kleinsmed kan man vælge at blive selvstændig

Adgangskrav for ansøgere til uddannelsen: 13 skala eksamensbeviser 

Folkeskolens afgangsbevis med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, matematik og engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav for ansøgere med ECTS-skala eksamensbeviser

Folkeskolens afgangsbevis med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

For at blive optaget skal man have en praktikplads. KTI hjælper gerne med at finde en hvis det er svært for ansøgeren. Ansøgeren kan også bede om skolepraktik.

Hvad sker der under 4 års KTI erhvervsuddannelse?

Under hvert skoleår er markeret antal uger med KTI skoleophold (blå farve)

1. år2. år3. år4. år
8121010105

Uddannelsen skifter mellem KTI skoleophold og virksomhedspraktik 

KTI Skoleophold

  • 2 grundforløb på 8 + 12 uger                                                        -kaldet GF1 og GF2 (grundforløb 1 og 2)
  • 4 hovedforløb på sammenlagt 35 uger                                            -kaldet H1, H2, H3 og H4 (hovedforløb 1, 2, 3, 4)

KTI Skoleforløb 

KTI Jern & Metal  starter en uddannelse med minimum 6 elever eller  maksimum 14 elever.

En ny skoleklasse på under 6 elever kan overføres til en samarbejdsskole i Danmark. her følger eleverne undervisning i faget den resterende del af uddannelsen. 

Undervisningsfag under KTI skoleophold

Grundforløb 

4 målrettede områdefag: Maskin- og værktøjskendskab, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning i rustfri stål (nikkelkursus), Termisk sammenføjning og fremstilling af emner.

Hovedforløb

Undervisning i dansk, naturfag, samfundsfag, produktudvikling, produktion og service, materialeforståelse samt engelsk.

Områdefag

Afkortning og tildannelse, Termisk sammenføjning, Maskinel og manuel bearbejdning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Måleteknik, Tegningsforståelse og dokumentation, Montage og installationsteknik samt Sammenføjningsteknik.

Specialefag

Tegningsforståelse og dokumentation, Termisk sammenføjning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Afkortning og tildannelse samt Montage og demontage.

Videreuddannelse med bestået KTI svendebrev

To mulige videreuddannelser med erhvervsakademigrad (AK) er f.eks. Produktionsteknolog eller Maskinmester

En Produktionsteknolog arbejder hos industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. 

En Maskinmester arbejder som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver på globalt plan.