Når man ser et skib, ser man en flydende arbejdsplads, som med rørinstallationer og alt muligt teknisk og mekanisk udstyr skal fungere. De fleste mindre værfter arbejder med reparation og vedligeholdelse, og her installerer og reparerer skibsmontøren dieselmotorer, pumper og andet maskineri på skibe. Det gælder både hovedmotorer og styremaskiner eller forskellige hjælpemotorer og hydrauliske systemer. På skibene er et væld af pumper, sugeudstyr, ankerspil og andre spil, lastrumsafdækninger og lignende, som både skal vedligeholdes og skiftes. Skibsmontøren er selvfølgelig også beskæftiget med nybygninger og ombygninger. I løbet af uddannelsen lærer du mange af jern- og metalområdets færdigheder, dvs. bukke og klippe, bore og dreje samt skære gevind i forskellige materialer.

Uddannelsen:

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern- & Metalskolens første brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav:

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesmodel:

Skibsmontøruddannelsen varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

1. år2. år3. år4. år
8121010105

Sådan er forløbet:

Skibsmontøruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger. Benævnt H1, H2, H3 og H4.

Skoleuddannelsen:

Jern & Metalskolen gennemfører hele uddannelsesforløbet inden for skibsmontøruddannelsen.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever og har maksimal kapacitet til 14 elever. Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under skoleforløbet:

På grundforløbet får du områdefagene Vedligeholdelse af skibsudrustning, Køleteknik, El-teknik, Hydraulik og Skibsmotorlære. På hovedforløbet får du grundfagene Fremmedsprog, Dansk Naturfag, samt Produktudvikling, produktion og service. Områdefagene er Tegningsforståelse, Termisk sammenføjning, Afkortning og tildannelse, Maskinel og manuel bearbejdning, Spåntagende bearbejdning, Montage-, reparations- og vedligeholdelsesteknik samt Skibsanlæg. De bundne specialefag er Skibsanlæg, drift og Skibsanlæg og vedligeholdelse. Det valgfri specialefag, som skibsmontørerne kan vælge mellem, er Termisk sammenføjning, Elektronisk baseret konstruktions- og fremstillingsmetoder, Faglig kommunikation på dansk og fremmedsprog.

Videreuddannelse:

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til produktionsteknolog eller diplomingeniør.


X