Som smed arbejder du fortrinsvis med alle former for større og mindre konstruktioner i plade, rør og profiler i varierende tykkelser efter skitser, tegninger og forskellige standarder samt ved anvendelse af forskellige former for fremmedsproget instruktionsmateriale.

Arbejdet foregår inden for industri, transportsektoren, brobygning og skibsbygning, ved såvel nybygninger som reparationsopgaver.

Du lærer at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller.

Kundebesøg i forbindelse med installering af produkter er også en del af den meget alsidige uddannelse som smed.

Uddannelsen:

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolens første brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav:

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads.
Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesmodel:

Smedeuddannelsen varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

1. år2. år3. år4. år
8121010105

Sådan er forløbet:

Smedeuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger. Benævnt H1, H2, H3 og H4.

Skoleuddannelsen:

Jern & Metalskolen gennemfører hele uddannelsesforløbet inden for klejnsmede uddannelsen.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever og har maksimal kapacitet til 14 elever.

Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under skoleforløbet:

På grundforløbet har du bl.a. fire målrettede områdefag Maskin og værktøjskendskab, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning i rustfri stål (nikkelkursus), Termisk sammenføjning og Fremstilling af emner.

I hovedforløbet grundfagene Dansk, Naturfag, Samfundsfag, Produktudvikling, produktion og service, Materialeforståelse samt Engelsk.

Områdefagene Afkortning og tildannelse, Termisk sammenføjning, Maskinel og manuel bearbejdning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Måleteknik, Tegningsforståelse og dokumentation, Montage og installationsteknik samt Sammenføjningsteknik.

Specialefagene Tegningsforståelse og dokumentation, Termisk sammenføjning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Afkortning og tildannelse samt Montage og demontage.

Videreuddannelse:

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til produktionsteknolog eller installatør.