I samarbejde tilbyder GUX Sisimiut og DTU Supplering- og Adgangskursus til Fiskeriingeniør og Arktisk Ingeniør:

For at blive optaget på suppleringskursus skal du have bestået GUX eller tilsvarende:

Fag på Suppleringskursus (GSK)

Fag på Adgangskursus

Fiskeriingeniør:Arktisk ingeniør:Fiskeriingeniør:Arktisk ingeniør:
Mat. AMat. AMat. AMat. A
Fysik BFysik BFysik BFysik B
Eng. BEng. BEng. BEng. B
Kemi CKemi C
Dansk ADansk A

Ønsker du optagelse på Adgangskursus skal du have bestået følgende:

  • Folkeskolens adgangsprøve (10. klasse i Grønland) i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi
  • Derudover skal du dokumentere mindst 2 års erhvervserfaring eller anden relevant aktivitet

Ansøgningsfrist er 1/7-2019

Send ansøgning til gymnasiet@kti.gl
F
or yderligere oplysning, kontakt poje@kti.gl eller ring på +299 55 86 77