KTI GUX og DTU  Supplering- og Adgangskursus til Fiskeriingeniør og Arktisk Ingeniør:

For at blive optaget på suppleringskursus skal man have bestået KTI GUX eller tilsvarende:

Fag på Suppleringskursus (GSK)

Fag på Adgangskursus

FiskeriingeniørArktisk Byggeri og InfrastrukturFiskeriingeniørArktisk Byggeri og Infrastruktur
Mat. AMat. AMat. AMat. A
Fysik BFysik BFysik BFysik B
Eng. BEng. BEng. BEng. B
Kemi CKemi C
Dansk ADansk A

Ønskes der optagelse på Adgangskursus skal man have bestået følgende:

  • Folkeskolens adgangsprøve (10. klasse i Grønland) i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi
  • Derudover skal du dokumentere mindst 2 års erhvervserfaring eller anden relevant aktivitet

Ansøgningsfrist er 1. juli hvert år

Send ansøgning via www.sullissivik.gl eller Majoriaq

For yderligere oplysning, kontakt poje@kti.gl eller ring på +299 55 86 77