Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort til kategori C og kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet, samt er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd, og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel. Endvidere kan deltageren foretage elementær fejlfinding, udbedre mindre driftsfejl samt gennemføre planlægning af hensigtsmæssig transportrute.

Det overordnede mål for køre uddannelsen til kørekort kategori C er:

  • At give indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, man som fører af en lastbil møder i færdselen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.
  • At give et sådant kendskab til lastbilen og dennes betjening, at chaufføren kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden.
  • At give chaufføren færdighed i at bedømme færdselen kritik og føre lastbilen uden fare for dig selv og andre.

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af kørekort til kat. C.:

  1. Kursisten skal kunne fremvise en godkendt lægeerklæring.
  2. Kursisten skal have bestået den af politiet og skolen afholdte teoretiske og praktiske køreprøve indenfor det planlagte kursusforløb.

Adgangsbetingelser

Det er en forudsætning at kursisten har kørekort til personbil (kategori B).

Kursussted

Jern -og metalskolen, Nuuk