Formål

Deltagerne kan på et grundlæggende niveau betjene Reach Stacker til håndtering af containere på havne- og terminalområder.

Indhold

  • Betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstra- og hjælpeudstyr samt ved kørsel med løftet byrde, under anvendelse af lastediagrammer og med viden om stabilitetsforhold.
  • Fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssig forsvarlig på såvel plant som skrånende køreunderlag.
  • Køre og manøvrere maskiner under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med motorredskab på offentlig vej samt i henhold til internt fastsatte køreregler.
  • Kendskab til hvorledes gods og maskiner håndteres på en ansvarlig og økonomisk måde
  • Tage initiativ til at den daglige vedligehold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding.
  • Gennemgang af containertyper, godkendelser samt regler for stabling.
  • Finde den rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet.

Adgangsbetingelser

  • Kendskab til havnen som arbejdsplads.
  • Gaffeltruck certifikat gruppe B.
  • Hvis reach stackeren skal føres hvor færdselsloven gælder kræves der som min. kørekort til traktor eller bil (kategori B)