En grundlæggende indføring i principperne for sorterint og håndtering af farligt affald, elektronikaffald og kølemøbler på modtagerstationen. Kurset omfatter følgende emner:

  • Baggrundsviden om farligt affald
  • Gennemgang af sorteringssystemet, herunder
  • praktiske øvelser
  • Udfyldelse af en deklaration, IMO forsendelse
  • Pakning og mærkning af emballager
  • Adskillelse og sortering af elektronikaffald og kølemøbler