Formål

At kursisten tilegner sig kendskab til sikkerhedsforsvarligt kørsel/brug af truck.

Endvidere tilegner en ansvarlighed overfor transporteret gods og materiel, samt økonomisk drift.

Kursusafgift beregnes efter deltagerantal.

  • Præsentation/Introduktion
  • Truckens opbygning
  • Køre- og stableteknik
  • Stabilitet
  • Godsbehandling/Piktogrammer
  • Sikkerhedsbestemmelser
  • Vedligeholdelse
  • Køreteknik/Øvelser

Bemærk!

Der er løbende tilmelding og der afholdes truck-kursus, der hvor der er behov for dette (en given by).

Adgangsbetingelser

Er åben for alle over 18 år. Bemærk venligst at hvis gaffeltrucken skal føres et sted hvor færdselsloven gælder, kræves der min. kørekort til traktor eller til bil (kat. B).