Formål

At kursisten tilegner sig kendskab til sikkerhedsforsvarligt af kran.

  •          Kan gøre rede for korrekt angivelse og opbevaring af almindeligt forekommende grej, og kan foretage dagligt kontrol, vedligeholdelse af anhugningsgrej.
  •          Kan beskytte gods og grej og foretage korrekt, sikkerhedsmæssig, forsvarligt, anhugning af glatte, lange og komplicerede byrder med almindeligt forekommende grej.
  •          Kan identificere væsentlige risiko– og faremomenter i anhugnings– og transportprocessen, og har kendskab til regler for stroppebelastninger, sikkerhedsfaktor samt kassationsgrænser.
  •          Har prøvet at dirigere ved hjælp at hånd tegn og radiokommunikation.
  •          Kan med begyndende færdigheder fungere som kranfører, signalmand og anhugger.
  •          Kan gennemføre korrekt, lodret løft og vandret transport af byrder med radiobetjente kraner under 8ton / 8TM.

Målgruppe

Målgruppen er alle som er fyldt 18 år, ufaglærte og ledige.

Faglærte og folk i arbejde kan også tilmelde sig kursus, hvis der er ledige pladser.

Adgangskrav

Kursisten skal være mindst 18 år der er ingen krav om kørekort, ellers ikke andet at kursisten er i god fysisk form.  

Sted for kurset i Nuuk.

Sprog grønlandsk/dansk

40 lektioner

Økonomisk vilkår PKU