Mobile kraner

Kran D

Indhold 

Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D 8-25 TM med integreret anhugning. Deltageren kan opstille og betjene lastbilmonterede kraner på sikkerhedsmæssige forsvarlig måde. Kranbetjeningen sker under hensyntagen til stabilitets-og belastningsforhold samt ud fra tegngivning ved hjælp af håndsignaler. Desuden kan deltageren udvælge korrekt anhugningsgrej og foretage forsvarlig anhugning. Undervisningen omfatter: Kranens opbygning, funktion, stabilitet, belastning og vedligeholdelse. Sikkerhed ved kranarbejde og radiokommunikation. Anhugning omfatter: Teori og praktik, (udgør Anhugningsbevis) kranbetjening. Certifikatprøve - D Ialt 80 timer

Adgangsbetingelser

  • Erfarne kranfører med kørekort til lastbil.
  • Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af prøvebevis: Bestået den teoretiske og praktiske prøve. (Med udgangspunkt i DK-certifikatprøver).

Sted for kurset

Jern-og Metalskolen, Nuuk

Kran E

Formål

  • Opstille og betjene lastbilmonterede kraner på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
  • Udføre kranbetjeningen sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Udvælge korrekt anhugningsgrej, og foretage forsvarlig anhugning.

Indhold

Deltageren kan anvende og arbejde efter korrekt tegngivning og radiokommunikation, og derved sikre en korrekt kommunikation mellem kranfører og anhugger ved samløft med kraner, eller når byrder løftes og afsættes i skjulte positioner, herunder foretage korrekt vejledning af kranarbejde.

Deltageren kan udvælge og anvende forskellige anhugningsmetoder og -grej, samt instruere anhuggeren korrekt ved montagearbejde og samløft med kraner.

Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger for vedligeholdelse og kassation af forskellige typer anhugningsgrej.

Deltageren kan tilpasse kranens bevægelser til de forhold, der har indflydelse på lastbilmonterede kraners stabilitet, herunder dynamiske- og statiske forhold, vindens kraft og tyngdepunktshøjden.

Deltageren kan beregne de forskellige momenter, der indgår i kranens stabilitet og belastning, herunder løftemoment/lastmoment for at afgøre om kranens løftekapacitet er tilstrækkelig, og hvor meget den belastes.

Deltageren kan, på grundlag af sit kendskab til kipmoment og stabiliserende moment, beregne stabiliteten i forskellige arbejdsstillinger og under forskellige belastninger.

Deltageren kan, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, foretage samløft med kraner, herunder afgøre hvor meget den enkelte kran må belastes under samløft samt kan placere lastbilen og kranen rigtigt i forhold til omgivelserne og de byrder, der skal løftes.

Deltageren kan udføre almindeligt forekommende montageopgaver, som er typiske for E - kraner på en sikker og forsvarlig måde, herunder anvende fly-jib og wirespil.

Deltageren kan anvende radiokommunikationsudstyr til korrekt vejledning af kranarbejde.

Adgangsbetingelser

Erfarne kranfører med kørekort til lastbil. Desuden skal man have et Kran D-bevis.

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af prøvebevis: Bestået den teoretiske og praktiske prøve. (Med udgangspunkt i DK-certifikatprøver).

Sted for kurset

Jern -og metalskolen, Nuuk