Kursus formål:

• At give den nødvendige viden om materialer og deres anvendelse for at kunne bedømme udførelse af LOGSTOR-kappesamlinger op til Ø 630

• At sætte kursisten i stand til at vejlede i installation af nævnte samlesæt.

• At sætte kursisten i stand til bedømme måleresultater fra overvågningssystemet

• At sætte kursisten i stand til at vurdere om reparation kan ske og hvordan

• At kunne gå i dialog med montører om metoder og materialer

Målgruppe

Tilsynsførende fra varmeværker, rådgivende ingeniør firmaer og lignende.

Kursus indhold

På kurset gennemgås:

• Håndtering og montage af prærør

• Nedlægningsprincipper

• Principper for kappesamlinger

• Kontrolmuligheder

• Gennemgang af system komponenter

• Systembeskrivelse af overvågningssystemet

• Fejlfinding

Forudsætninger

Kendskab til produktkataloget - praktisk kendskab en stor fordel

Varighed

3 dage

Instruktører

Logstor rør

Undervisningssprog

Dansk

Sted: Teknikimik Ilinniarfik/Tech College Greenland Sisimiut.

Certifikat/Deltagerbevis

Certifikat ved bestået skriftlig og praktisk prøve.