Formål:

At give den nødvendige viden om materialer og deres anvendelse til at kunne montere og kontrollere de almindeligste LOGSTOR krympemuffer BX, SX, SXB, SXT, C2L og kabeludtag i kappe i kappedimensioner op til Ø630 (SX og Ø450) og vurdere og udføre mindre reparationer

At give den nødvendige viden om materialer og deres anvendelse til at kunne montere alarmtrådene i overvågningssystemet og udfærdige dokumentation

At kende principperne i LOGSTOR svejsemuffer

At give kendskab til produktkataloget samt håndterings- & monteringsmanual

Kursus indhold

På kurset gennemgås og øves:

• Muffeteknik for krympemuffer

• Gennemgang af system komponenter

• Håndtering- og lægningsforskrifter

• FlexRør-systemet

• Overvågningssystemet

Målgruppe

Alle der har brug for læring samt certificering i montering af krympemuffer.

Certifikat/Deltagerbevis

Certifikat ved bestået skriftlig og praktisk prøve.

Certifikatet er gyldigt i 2½ år, i hvilken periode gencertificering bør finde sted.

Varighed

3 dage

Undervisningssprog

Dansk

Sted: Teknikimik Ilinniarfik/Tech College Greenland Sisimiut.