Formål : At gøre kursisten i stand til at udføre plastrørssvejsning og anboringer på plastvandledninger i Grønland, efter gældende normer.

At gøre kursisten i stand til at isolere vandledninger og anboringer selv.

Indhold :

  • Materialekendskab
  • Proceskendskab
  • Normer og myndighedskrav
  • Stuksvejsning
  • Elektrosvejsning
  • Anboring på rør med, og uden tryk
  • Muffesvejsning hånd

Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Adgangsbetingelser: Faglærte VVS-montører og tillærte fra Nukissiorfiit

Undervisningssprog: grønlandsk og dansk

Sted: Teknikimik Ilinniarfik Sisimiut.