Formål

Deltagerne kan i henhold til gældende regler, herunder arbejdstilsynets bestemmelser, opstille Rullestillads og let facadestillads.

Indhold

  • Stillads teori
  • Opbygning af rullestillads
  • Opbygning af let facadestillads

Efter tilfredsstillende gennemført kursus udstedes efter kurset et certifikat.

Der er ingen afgangskrav.