Blåflammebrændere og kondenserende kedel rensning

Beskrivelse:

Deltageren kan udføre rensning på kondenserende kedler, samt rense disses aftrækssystemer. Endvidere kan deltageren foretage røggasanalyse på kondenserende kedler med blåflammebrændere og beregne den fyringstekniske virkningsgrad. Deltageren kan vejlede kunden om kedelanlæggets driftsikkerhed, driftsøkonomi og miljøpåvirkning.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for skorstensfejerområdet.

Mål

Deltageren kan udføre rensning på væghængte og stationære kondenserende kedler, samt rense disses aftrækssystemer. Endvidere kan deltageren foretage røggasanalyse på kondenserende kedler med blåflammebrændere og beregne den fyringstekniske virkningsgrad. Deltageren kan vejlede kunden om kedelanlæggets driftsikkerhed, driftsøkonomi og miljøpåvirkning.

Kursusvarighed: 2 uger

Instruktører

Søren Ebbesen Skov.

Undervisningssprog

Dansk

Sted: Teknikimik Ilinniarfik/Tech College Greenland Sisimiut.

 Paasissutissat   PKU / PKU Information