Nedrivning af PCB-holdige konstruktioner

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Skimmelsvamp

Formål PCB, Asbest og Skimmelsvamp kurset:

Kurset henvender sig til personer indenfor byggebranchen (tillærte, ufaglærte, tømrere/malere m.v.) indenfor byggebranchen som i deres dagligdag arbejder eller skal arbejde med PCB-sanering og lignende, asbestholdige materialer, og som ønsker viden omkring skimmel og råd, det kan være personer som ser det i dagligdagen eller ønsker viden omkring området. Der vil som opstart være fokus omkring bygningsfysikken, kurset henvender sig derfor til personer med og uden erfaring indenfor byggeriet.

PCB:

Efter kurset kan deltagerne:

Deltagerne kan nedrive, sanere og bortskaffe PCB-holdige konstruktioner og materialer såvel indendørs som udendørs på baggrund af viden om miljø, arbejdsmiljø samt sundhedsrisiko ved langtidspåvirkning af stoffet PCB.

Deltagerne kan planlægge nedrivningsarbejdets udførelse og i den forbindelse afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger, samt udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af PCB til omgivelserne ved opbygning af sluse, med undertryk ved hjælp af miljøbokse.

Asbest:

Efter kurset kan deltagerne:

Deltagerne kan udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, eller skibe.

Deltagerne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til blandt andet:

Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest

Materialer, der kan formodes at indeholde asbest

Deltagerne kan vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til blandt andet:

Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader

Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse

Skimmelsvamp:

Efter kurset kan deltagerne:

medvirke ved planlægning af renovering og udbedring, og kan forestå samme efter angreb af skimmelsvampe og bygningssvampe.

medvirke ved planlægning og udføre reparationsarbejder efter angreb af bygningssvampe og skimmelsvampe

planlægge byggeri, således at indeklimatiske problemer pga. skimmelsvampe ikke indbygges i bygninger allerede under opførelsen.

Undervisningssprog: Dansk

Kursus bevis: 

Efter tilfredsstillende gennemført kursus udstedes et kursusbevis.

Kurset afholdes på Bygge og Anlægsskolen.    Paasissutissat   PKU / PKU Information