PCB-mik akulinnik sanaanik ingutserineq

Asbest-inik akulinnik suliaqartilluni isumannaallisaaneq

Oquk, sanaartukkanilu oquk, siunnersuinerlu.

PCB, Asbest aamma Oquk pillugit pikkorissarnissap siunertai:

Pikkorissarneq inunnut sanaartornermik suliaqartunut attuumassuteqarpoq, ulluinnarnii maluunniit suliaminnut atatillugu PCB-mik imalinnik nutarterinernik assigisaanillu suliaqartariaqartartunik, asbest-inik akulinnik suliaqartariaqartartunik, oqummik ilisimasaqalernissaminnik siunnersorneqarnissaminnillu kissaateqartunut, taakkuusinnaapput ulluinnarni tamatuminnga takunnittartut imaluunniit tamatuminnga paasisaqarusuttut.

PCB-mi:

Peqataasut ingutserisinnaassapput, nutarterisinnaassapput aammalu sanaat atortussiallu PCB-mik akullit illup iluaniittut silamiittulluunniit sanaartukkaniik peerlugit assartorsinnaassallugit akoorutissap PCB-p sivisuumik sunniuteqarsimatillugu avatangiisinut, suliffiup avatangiisiinut aammalu peqqissutsimut navianaataannik ilisimasat tunngavigalugit.

Peqataasut qanoq periuseqarluni ingutserinissap ingerlattariaqarnissaa pilersaarusiorsinnaassavaat, tamannalu tunngavigalugu suliffiusussaq ungalussallugu, qinersinnaassallugit sakkut tulluuttut, isumannaatsuunissamut atortut aammalu pitsaasunik atugaqarnissamut periusissat, aammattaaq periusissat pisariaqartut PCB-p avatangiisinut siaruaassinnaanera pinaveersaarniarlugu matoqqasunik sullivissanik pilersitsinertigut, silaannalersorneqartussat silaannarmik silaannaap naqitsineranit atortorissaarutit saliisartut ikiortigalugit.

Asbest-mi:

Peqataasut pikkorissareerunik makku piginnaaneqarfigilissavaat:

Peqataasut asbest-inik akulinnik nutarterinerni sulianut assigiinngitsunut attuumassutilinni suliaqarsinnaalissapput, soorlu iikkanut oqorsaatinik ingutserinerit imaluunniit asbest-italinnik oqorsaatinik piiaanerit illuni imaluunniit umiarsuarni.

Peqataasut suliaq isumannaallisaanikkut- aammalu peqqissutsikkut akisussaalluinnartumik suliarisinnaalissavaat ilisimasat tunngavigalugit, soorlu ukuusut: Asbest-ip suunera peqqinnissamullu qanoq sunniuteqartarnera, tamassumalu ataani asbest-ip peqqissutsikkut ulorianaatai pujortarnermit annertusineqartartut

Atortussiat naatsorsuutigineqarsinnaasut asbest-imik imaqarsinnaanerannik

Oquk pillugu:

Aallarniutitut sanaartukkap sananeqaataa sammineqassaaq, taamaattumillu pikkorissarneq inunnut sanaartornerup iluani misilittagalinnut misilittagaqanngitsunullu attuumassuteqarpoq.

Pikkorissareernerup kingorna pikkorissaqataasoq:

Nutarterinissanik iluarsagassanillu pilersaarusiornerni peqataasinnaaneq, assinganillu ingerlatsisinnaaneq oquup, sanaartukkanilu oquup akiorneqarnerata kingorna.

Sanaartukkani oquup aammalu oquup akiorneqarnerata kingorna pilersaarusiornerni iluarsagassanillu iluarsaanerni peqataasinnaaneq.

Illuliornernik pilersaarusiorneq, taamaasilluni illup iluata silaannaani ajornartorsiutinik oqummik peqquteqartunik illut sanaqqaarneriniilli pilersitsineqannginniassammat.

Pikkorissarneq ulluni arfineq marlunni ingerlanneqassaaq.

Pikkorissartitsinermi oqaatsit atorneqartussat:

Qallunaatut

Pikkorissarnermut uppernarsaat:

Naammaginartumik pikkorissarnerup ingerlanneqarsimanerata kingorna pikkorissarnermut uppernarsaammik tunniussineqassaaq.

Pikkorissarneq Sanaartornermik Ilinniarfimmi.