Vision

 1. at øge interessen og forudsætningerne for teknisk (naturvidenskabelige) uddannelser i Grønland
 2. at udvide skolens rammer med henblik på, at flest mulige elever kan påbegynde en uddannelse, herunder sikring af tilstrækkelig fysisk kapacitet
 3. at tiltrække stadig flere kvalificerede ansøgere til uddannelserne
 4. at uddanne eleverne på et så højt niveau, at de vil kunne indgå i alle relevante jobs inden for deres fagområde eller tage en relevant videregående uddannelse
 5. at skabe fleksible overgangsmuligheder mellem skolens uddannelser, herunder frafaldne gymnasieelevers adgang til håndværks- og teknikeruddannelser
 6. at udvikle og udbyde uddannelsesmuligheder for elever, som er talentfulde håndværkere (”har hænderne skruet rigtigt på”), men som bogligt er på et niveau, som normalt er for lavt til optagelse på en erhvervsuddannelse
 7. at være et spændende og fornyende uddannelsessted, som foretrækkes af elever og studerende i Grønland, og som tillige tiltrækker elever og studerende fra andre lande
 8. at være et i arktisk sammenhæng anerkendt uddannelses- og udviklingsmiljø, som aktivt medvirker ved udveksling og udbredelse af viden om arktisk teknologi
 9. at være en attraktiv arbejdsplads med et bredt virkefelt, som tiltrækker og fastholder fagligt og pædagogisk kvalificerede medarbejdere, og som inspirerer og indbyder til tværfaglige synergier
 10. at være et videncenter til gavn for det grønlandske erhvervsliv og det grønlandske samfund gennem myndighedsbetjening forankret i grønlandske forhold og arktiske forhold i øvrigt
 11. at stadig være aktiv i forbindelse med praktikpladsskabelse

Vedtaget af bestyrelsen den 15. oktober 2013