Hovednummer: + 299 86 67 00

Leder:

Catrine Petersen: Tlf: + 299 86 20 50 (direkte) – e-mail: cape@kti.gl

Kontorfuldmægtig:

Makkak Møller Lennert: Tlf: +299 86 20 63 (direkte) – e-mail: mmf@kti.gl

Undervisere: 

Ulrik Lyberth: Tlf: +299 86 20 69 (direkte) – e-mail: ully@kti.gl

Filip Bønløkke Missuno: Tlf: 86 20 56 (direkte) – e-mail: fimi@kti.gl

Ekstern e-læringskonsulent og webmaster:

Kjeld Hansen: e-mail: kjha@kti.gl