KTI Sprogkurser hovednummer: + 299 86 16 86

Sprogkurser Områdeleder   Piitaq Samuelsen – e-mail: pisa@kti.gl

Kontorfuldmægtig      Uno Absalonsen: Tlf.: +299 86 16 86 - unab@kti.gl

Sprogkursus undervisere

Grønlandsk             Piitaq Samuelsen – e-mail:pisa@kti.gl

Dansk                   Peter Juhl Vadsager - email: peva@kti.gl

Engelsk                 Peter Juhl Vadsager - email: peva@kti.gl

Ekstern e-læringskonsulent og webmaster  

Kjeld Hansen: e-mail: kjha@kti.gl