Kollegiets vedtægter og ordensregler

Kollegieboligen udlejes efter reglerne i Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier.