1. Vold eller trusler om vold mod kammerater eller personalet medfører øjeblikkelig bortvisning.
  2. Besiddelse og brug af narkotiske stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning.
  3. Tyveri eller hærværk medfører skriftlig advarsel samt erstatningspligt. I særlig grove tilfælde kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.
  4. Brug af øl, vin og spiritus må ikke være til gene for den enkelte eller for andre. Med hensyn til øl, vin og spiritus gælder der særlige regler for beboere under 18 år. (Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikkeKapitel 6.Særlige bestemmelser)
  5. Skydevåben er ikke tilladt.
  6. Der må ikke holdes husdyr på kollegiet.
  7. Der skal være ro på værelset/blokken kl. 23.00. Besøgende må ikke være forstyrrende for beboerne, Besøgende under 15 år skal være ude senest kl. 23.00.
  8. Gæster må kun efter forudgående aftale med kollegieinspektøren overnatte på kollegiet.
  9. Beboere på kollegiet har pligt til at deltage i beboermøder og i fælles rengøring, m.v.
  10. Ved indflytning på kollegiet får man udleveret en nøgle. Ved tab af en nøgle kan man købe en nøgle for 150,00 kr. Ved fraflytning fra kollegiet har man pligt til at gøre rent på sit værelse og aflevere nøglen tilbage. Det skal understreges, at du først kan få udleveret en anden nøgle om mandagen på kollegiets kontor, hvis du har tabt nøgle i weekenden.
  11. Det er forbudt at ryge på hele kollegiet.

Overtrædelse af disse regler ad: 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og 11 kan medføre mundtlig advarsel.

Ved senere gentagelser skriftlig advarsel, yderligere overtrædelser af reglerne medfører bortvisning.   (Bortvisning kan i særlige tilfælde gøres tidsbegrænset.)

 I øvrigt kan der henvises til bekendtgørelse om kollegier nr.18, 1.nov.2007. 

Ansvar i forhold til medbeboere skal efterleves, dette indebærer, at man er fælles om rengøring i fællesrum som man er forpligtiget til at deltage i.

Hvis man ikke efterlever husorden som kollegianer, kan man i sidste ende risikere, at man står uden bolig og skal selv finde bolig, hvis man vil fortsætte sin skolegang. 

FORSIKRING:

Kollegiet er ikke erstatningspligtig. Det vil sige, at kollegiet ikke kan erstatte dine ting. Derfor er det vigtigt at du er forsikret under dit skoleophold, hvis ikke du allerede er forsikret eller dine forældre ikke har en familieforsikring.

DIT VÆRELSE:

Du er selv ansvarlig for dine ting på dit værelse, og hvis der skulle være mangler når din lejeperiode er forbi er du forpligtet til at erstatte disse. Husk at du kun er lejer af dit værelse under dit skoleophold.

OPHOLDSSTUER:

I er fælles ansvarlige for Jeres opholdsstue i blokken og ligeledes fællesopholdsstuen i kantinen. Huskat I er forpligtet til at meddele al hærværk til pedellen.

VASKERIET:

Vaskeriet ligger i kantinens kælder – til oplysning skal vi meddele at de nye kollegier er inkluderet vaskemaskiner. Du kan købe vaskekort på kollegiets kontor mellem kl. 08:00-15:45 eller på skolens kontor mellem kl. 08:00-15:30, vaskekort depositum er på 50,00 kr.

Elever kan vaske tøj mellem kl. 16.00-23.00. Husk at du selv er ansvarlig for dit tøj.

SKIFTNING AF SENGELINNED, HÅNDKLÆDER OG LIGN.:

Skiftning af sengelinned, håndklæder og lign. foregår hver onsdag mellem kl. 08:00-17:00 i kælderen ved vaskeriet. Til orientering skal det meddeles at det kun er kursister der kan få deres sengelinned og håndklæder skiftet, da de kun skal opholde sig i kortere tid her.

Eleverne skal selv vaske deres sengelinned og håndklæder, men kan til gengæld få skiftet viskestykker, karklude og gulvklude og få det de mangler af rengøringsmidler og lign. Til orientering skal vi meddele at vi også har en systue på vaskeriet som alle kollegiebeboere kan benytte.

Ankomst /Afrejse:

Alle der skal på skoleophold på Teknikimik Ilinniarfik vil blive afhentet og afleveret af kollegiet ved ankomst og afrejse.

Studerende som rejser på ferie for egen regning, skal selv sørge for transport, hvis det er udenfor kollegiets åbningstid.

Depositum:

Inden indflytning til kollegiet skal huslejedepositum være betalt.

Enkeltværelse pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 2 el. flere rums lejligheder pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned.

Børn af en studerende eller af dennes samlever medregnes ikke i opgørelsen af beboerantallet, før det fyldte 18. år.

Depositum udbetales hvis man har forladt værelset rengjort og uden mangler.